Biblioteca de casos de la Fundació Campus Arnau: Publicació de tots els dilemes tractats a l'Eress dels Serveis Residencials d'Estades Temporals i Respir

Amb data 21 de gener de 2021, la Fundació Campus Arnau d'Escala ens ha comunicat que han penjat tots els dilemes tractats a l'Espai de Reflexió Ètica en Serveis d'Intervenció Social del Respir. Són 13 casos, d'un total de 22 publicats, que tenen el vist i plau del Comité d'Ètica de Serveis Socials de Catalunya.

En tots els casos/dilemes penjats trobareu els següents apartats:

Any:

Tipologia de servei:

Col·lectiu:

Descripció del cas:

Paraules clau:

Valors o principis en joc:

Marc legal:

Recomanacions:

Seguiment del cas: 

Us convidem a accedir a la Biblioteca de casos des d'aquests enllaços:

http://www.campusarnau.org/bibliotecadecasos/


http://www.campusarnau.org/bibliotecadecasos/casos/

Gràcies per la vostra col·laboració