bones pràctiques

Responsabilitat Social Corporativa a la Gerència de Serveis Residencials d’Estades Temporals i Respir -2n. trimestre 2021-

Els Serveis Residencials d’Estades Temporals i Respir duen a terme una sèrie d’accions vinculades a la responsabilitat social corporativa (RSC) adreçades a diferents àmbits de relació (laboral, acció social, medi ambient, clients, entitats proveïdores, bon govern i transparència).

En aquesta ocasió ens centrem en dos aspectes de la responsabilitat social corporativa (RSC):

1. Compra socialment responsable

Biblioteca de casos de la Fundació Campus Arnau: Publicació de tots els dilemes tractats a l'Eress dels Serveis Residencials d'Estades Temporals i Respir

Amb data 21 de gener de 2021, la Fundació Campus Arnau d'Escala ens ha comunicat que han penjat tots els dilemes tractats a l'Espai de Reflexió Ètica en Serveis d'Intervenció Social del Respir. Són 13 casos, d'un total de 22 publicats, que tenen el vist i plau del Comité d'Ètica de Serveis Socials de Catalunya.

En tots els casos/dilemes penjats trobareu els següents apartats:

Any:

Tipologia de servei: