Destacats

Nova pàgina web d'atenció integrada social i sanitària de la Generalitat de Catalunya

El Departament de Salut i el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, en el context de les noves accions orientades a seguir avançant en la atenció integrada, han dissenyat una pàgina Web d’atenció integrada social i sanitària que ja està en funcionament:

https://salutweb.gencat.cat/ca/site/aiss/inici/

XII Congrés ISBA, de l’Associació Internacional de Respirs (Short Breaks)

Del 22 al 25 de juny del 2021 es va celebrar una nou congrés de l’ISBA, l’Associació Internacional de Respirs (Short Breaks). Es va realitzar un any després del previst i totalment virtual, des de Madison, Wisconsin, Estats Units, degut a la situació pandèmica de la COVID-19. Com als dos congressos anteriors on vam assistir, vam poder conèixer propostes i serveis de Respir d’altres indrets del món, amb novetats inspiradores, així com l’estat actual del sector i també reflexions sobre possibles aplicacions en el nostre àmbit.

Responsabilitat Social Corporativa a la Gerència de Serveis Residencials d’Estades Temporals i Respir -1r. trimestre 2021-

Els Serveis Residencials d’Estades Temporals i Respir duen a terme una sèrie d’accions vinculades a la responsabilitat social corporativa (RSC) adreçades a diferents àmbits de relació (laboral, acció social, medi ambient, clients, entitats proveïdores, bon govern i transparència).

Al final de cada trimestre volem oferir-vos cert contingut i algunes dades que ajudin a divulgar les diferents accions i/o activitats que es porten a terme.